CenterGame.pl

Nowy snapshot 20w13a

Czy marzył ci się rejs po jeziorach lawy? Tak? Mi też! Ten snapshot wprowadza na to potworka. Możesz potrzebować pomocy w nawigacji…

Nowości w 20w13a

Lodestone

Nowy blok, który pomoże ci w nawigacji!

Strider

Nowy mob żyjący w jeziorach lawy Netheru.

Osadnicy-Rolnicy

Zmiany w 20w13a

Techniczne zmiany w 20w13a

Blok strukturalny